Meevaller ingezet voor snellere hulp bij hartaanval

 In (kranten)berichten en nieuwtjes

De gemeente West Maas en Waal besteedt een financiële meevaller van Euro 24.000,– aan het subsidiëren van het plaatsen van automatische externe defibrillatoren (AED’s) in alle acht dorpen van de gemeente.
Bij een bepaalde, vaak voorkomende, vorm van een acute hartaanval slaat het hart als het ware op hol. Normaal maakt het hart ongeveer 70 pompslagen per minuut. Als het hart defibrilleert komt dit omdat de regeling die het aantal hartslagen bepaalt weigert. In tegenstelling tot wat je verwacht, wordt er dan echter geen bloed meer rondgepompt, waardoor o.a. de hersenen geen bloed meer krijgen.

De hulpverlener hier ook nog bezig met kunstmatige beademing.
Deze storing van het hart mag niet langer duren dan ongeveer 5 minuten. Deze tijd kan nog wel even opgerekt worden door kunstmatige beademing, maar dan moet er natuurlijk wel iemand bereikbaar zijn die weet hoe dit moet. (Bijvoorbeeld een hiervoor opgeleide EHBO-er of BHV-er.) Maar wat blijft gelden is: hoe korter, hoe beter.
De AED is een kastje dat met een flinke stroomstoot probeert om het hart weer op een normale manier te laten kloppen. Het is in zeker zin als het resetten van een computer. Alles gaat terug naar af, en het systeem wordt opnieuw opgestart, in de hoop dat het weer in de oude, wel werkende situatie terecht komt.
De sleutel bij dit alles is snelheid. Zo snel mogelijk moet er een hulpverlener met een AED aanwezig zijn. Hierbij telt elke seconde. Er staan op veel plaatsen, ook in West Maas en Waal, al AED’s. Bijvoorbeeld bij bedrijven, sportverenigingen, sportzalen, verpleeg- en verzorgingshuizen en dergelijke. Naarmate er meer staan is de kans groter dat er ook een staat in de buurt van het slachtoffer.

Demonstratie van reanimatie met AED tijdens de Open dag van de brandweer in Dreumel. Rechtsonder de AED. Duidelijk te zien zijn ook de witte snoertjes en een elektrode voor de elektrische schok in de hartstreek. (De tweede elektrode zit aan de andere kant van het hart is net niet te zien.)

Er wordt gewerkt aan een systeem dat zorgt dat het alarmnummer112 weet waar elke beschikbare AED staat. Deze kan dan de hulpverlener, die weet hoe te werken met de AED, meteen op pad sturen. Naarmate de afstand korter is bespaart dit kostbare minuten. Met de AED’s die door de subsidie geplaatst kunnen worden kan het netwerk van AED’s verder uitgebreid worden en daarmee wordt de kans dat tijdig opgetreden kan worden natuurlijk groter.
Het gaat overigens niet alleen om de AED zelf. Er zullen ook mensen opgeleidt moeten worden voor het bedienen van de AED en er moet voor gezorgd worden dat de beschikbare AED’s zoveel mogelijk bereikbaar zijn.
De stichting AED Rivierenland gaat zich inspannen voor de organisatie en structuur die hiervoor nodig is. Maar met de subsidie die nu gegeven is heeft West Maas en Waal een belangrijke impuls gegeven aan het bereiken van snelle hulp bij een hartaanval.

Advies:Bel bij een hartaanval, of iets dat er op lijkt, altijd meteen alarmnummer 112. Wacht niet totdat de nieuwe AED’s aangeschaft en geplaatst zijn.

Alarmnummer 112 kan ook nu al het snelst organiseren dat met vliegende spoed hulp onderweg gaat. Dat kan veel leed voorkomen. Als straks de AED’s aangeschaft, geïnstalleerd en operationeel zijn wordt het alleen maar nog sneller en kan het nog meer leed voorkomen.

Nieuwsbericht : Maas en Waalweb 8 oktober 2009

Bron : www.maaswaalweb.nl

Recent Posts