Stichting AED Rivierenland nu ook partner van de Hartstichting

 In (kranten)berichten en nieuwtjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het ondertekenen van het convenant “Reanimatiepartnerschap” is de Stichting AED Rivierenland nu ook partner van de Hartstichting.
Met dit partnerschap kan de Stichting AED Rivierenland o.a. haar cursussen vermelden op de site van de Hartstichting en gebruik maken van promotie- en lesmateriaal van de Hartstichting.
De Stichting AED Rivierenland op haar beurt zal de Hartstichting voorzien van statistieken : hoeveel cursussen er in een jaar gegeven zijn, hoeveel cursisten hieraan hebben deelgenomen, etc.
Dit cijfermateriaal gebruikt de Hartstichting dan weer om een beeld te krijgen hoe we in Nederland ervoor staan als het gaat om Reanimatieonderwijs en het aantal Burgerhulpverleners.

 

Recent Posts