Het geven van borstcompressie, afgewisseld met het beademen van het slachtoffer, is het belangrijkste bij een hartstilstand.
Als (burger)hulpverlener probeer je hierdoor zuurstofrijk bloed langs de vitale organen van het slachtoffer te pompen.

In een aantal gevallen van een hartstilstand kan er sprake zijn van een fibrillerend hart. Het hart pompt dan het zuurstofrijke bloed zelf niet goed door het lichaam van het slachtoffer. Snel defibrilleren is dan noodzakelijk om de overlevingskansen van het slachtoffer te vergoten. Een AED is dan een belangrijk hulpmiddel bij de reanimatie.
Deze Automatische Externe Defibrilator gaat, indien deze is aangesloten op het slachtoffer, op zoek naar een schokbaar ritme (= fibrillerend hart) en, inden gevonden, zal dit het hart kunnen resetten door het geven van een schok.

Gelukkig komen er steeds meer AED’s beschikbaar in onze omgeving in (openbare) gebouwen of doordat (sport)verenigingen deze aanschaffen. Ook steeds meer buren gaan gezamenlijk een AED aanschaffen om de veiligheid in hun woonomgeving te vergroten.

De Stichting AED Rivierenland heeft helaas geen grote zak geld om voor u een AED aan te schaffen. Maar zij kan u wel helpen om initiatieven op te starten om geld in te zamelen voor een AED, om mee te denken welke AED er moet worden aangeschaft en waar deze het beste kan worden opgehangen.

Ook bij het beheer van de AED kan de Stichting AED Rivierenland u helpen. Onderhoudskosten kunnen zelfs worden overgenomen indien de AED “24/7” beschikbaar komt voor de inwoners van West Maas en Waal.

Wilt u meer weten over de aanschaf, beheer of onderhoud van de AED ? Of wilt u dat uw AED ook beschikbaar komt voor burgerhulpverleners, zodat zij de AED kunnen gebruiken indien er in de omgeving iemand met een hartstilstand gereanimeerd moet worden ? Zoek dan contact met de Stichting AED Rivierenland op de “contact” pagina van deze site.