De doelstelling van de Stichting AED Rivierenland is het creëren van een dekkend netwerk van AED’s en personen die kunnen reanimeren in de gemeente West Maas en Waal.

De Stichting AED Rivierenland is een non-profit organisatie, die met behulp van subsidies, giften en een kleine opbrengst uit het geven van Reanimatiecursussen, probeert in de gemeente West Maas en Waal te ondersteunen bij :

 • Initiatieven voor het plaatsen van een AED in een dorp, woonwijk, bedrijf, vereniging of dorpsgebouw
 • Het plaatsen van AED’s met kast
 • Controles van AED’s, en de zorg na het gebruik
 • Trainingen van bedrijven, woonwijken en verenigingen

In 2011 heeft de stichting, met subsidie van de Gemeente, in alle 8 dorpen van de Gemeente West Maas en Waal een AED opgehangen in een buitenkast.
Vervolgens probeert de stichting dit aantal 24/7 beschikbare AED’s uit te breiden door in de dorpen een tweede AED op te hangen in een buitenkast.

Daarnaast helpt zij (burger)initiatieven met de aanschaf van de AED door advies te geven over welke AED, welke kast en welke locatie de AED het best zou kunnen worden opgehangen. Ook kan zij cursussen in reanimeren verzorgen.

Met de gemeente is afgestemd hoe het proces zou moeten lopen indien er een aanvraag voor een AED of advies over AED’s/Reanimatieopleiding bij de Gemeente wordt ingediend:

 1. De Gemeente verwijst alle verzoeken die betrekking hebben op AED’s en/of Reanimatieopleiding(en) door naar de Stichting AED Rivierenland.
 2. Dit door gebruik te maken van het mailadres: secretaris@aedrivierenland.nl
 3. De Gemeente geeft al wel aan dat de Stichting geen eigen financiële middelen heeft om AED’s en/of AED-kasten te (mede)financieren.  Wel kan de stichting helpen met ideeën over funding.
 4. De Stichting AED Rivierenland zal het verzoek direct in behandeling nemen en snel reageren naar de aanvrager.
 5. De mogelijkheden van de Stichting AED Rivierenland zijn:
  • Het geven van adviezen over AED’s en AED-kasten. (welke typen, geschikte locatie, onderhoud, etc.)
  • Het geven van offertes, als prijsindicatie voor de aanschaf van een AED en AED-kast.
  • Het begeleiden en uitvoeren van lokale initiatieven tot het plaatsen van AED’s en geven van (herhalings)cursussen Reanimatie.
  • Het in beheer nemen van het onderhoud van een AED.
   Hieraan zitten wel enkele voorwaarden:
 • De AED moet in een afgesloten kast zitten.
 • De AED moet “24/7” beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners.
 1. De Stichting AED Rivierenland kan geen financiële bijdrage leveren aan derden voor de aanschaf van een AED en/of AED-kast.
 2. Voor cursussen Reanimeren zal De Stichting AED Rivierenland:
  • 1x per jaar een oproep doen via de lokale media voor het geven van een nieuwe cursus Reanimeren.
  • Reeds opgeleide cursisten jaarlijks uitnodigen voor een herhalingscursus Reanimeren.
  • Een vergoeding beschikbaar stellen voor andere organisaties die (herhalings)cursussen Reanimeren verzorgen.
   Hieraan zitten wel enkele voorwaarden:
 • De cursisten moeten inwoners van de Gemeente West Maas en Waal zijn.
 • De cursus wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 1. De Stichting AED Rivierenland probeert jaarlijks een financiële reserve op te bouwen om de doelstelling te kunnen halen om elk van de 8 dorpskernen te kunnen voorzien van twee werkzame AED’s die 24/7 beschikbaar zijn.

Voor wat betreft punt 6 (financiële bijdrage) komt daar verandering in.

De gemeente wil in de komende drie jaar een dekkend AED-netwerk realiseren. En hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders 5000 euro per jaar gereserveerd in 2019 t/m 2021.

Om een dekkend netwerk te realiseren, gaat de Stichting AED Rivierenland in gesprek met inwoners en organisaties die al een AED hebben, maar die nog niet 24/7 beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat de AED nu op kantoor hangt en vooral bedoeld is voor het personeel.

De Stichting AED Rivierenland kan dan een buitenkast schenken onder de voorwaarde dat de AED dan ook 24/7 voor de omwonenden beschikbaar wordt.

Hierdoor realiseert de gemeente sneller het dekkend AED netwerk.

De AED blijft eigendom van de partij die hem beschikbaar stelt, maar de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen ook door de Stichting AED Rivierenland worden overgenomen.