Liveblog met betrekking tot updates Corona

 In (kranten)berichten en nieuwtjes

In verband met het Coronavirus zijn er ook maatregelen genomen die betrekking hebben op de burgerhupverleners die ingezet kunnen worden bij een reanimatie, opgeroepen door een oproep via HartslagNu.

Deze maatregelen zijn inmiddels een ruime week van kracht. In de afgelopen dagen zijn er her en der nog toevoegingen geweest, die zijn gebundeld in een liveblog.

We merken dat nog niet bij iedereen deze liveblog goed onder de aandacht is gebracht, dus daarom delen we hem hier : https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

Nu we een ruime week verder zijn, kunnen we ook een eerste indicatie geven wat de gewijzigde alarmeringsstraal voor impact heeft:

  • We zien dat er bij bijna iedere melding 100 burgerhulpverleners worden gealarmeerd. Bij bijna alle meldingen is dit een toename van aantallen opgeroepen burgerhulpverleners;
  • We zien dat er bij bijna iedere melding AED’s worden mee gealarmeerd. Afhankelijk van de AED-dichtheid zijn dit er 3;
  • We zien meer acceptaties terug in het systeem.

Bovenstaande geeft nog niet voldoende data om een gefundeerde uitspraak te doen, dus dit zijn indicaties. Daarnaast blijven we het nieuwe algoritme continu monitoren en zullen hier ook op bijsturen waar nodig.

Recent Posts