Dekkend AED Netwerk

 In (kranten)berichten en nieuwtjes

WEST MAAS & WAAL – De gemeente wil in de komende drie jaar een dekkend AED netwerk realiseren. Daarvoor reserveert het college van burgemeester en wethouders 5000 euro per jaar.

Om een dekkend netwerk te realiseren, gaat de Stichting AED Rivierenland in gesprek met inwoners en organisaties die al een AED hebben. Door onder andere het plaatsen van buitenkasten, zijn AED’s 24 uur per dag toegankelijk. Hierdoor realiseert de gemeente sneller het dekkend AED netwerk. Daarnaast kunnen extra AED’s worden geplaatst als er geen AED beschikbaar en bereikbaar is.

De stichting wordt ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de kasten waarvan er op dit moment maar elf zijn in de gemeente West Maas en Waal. Om de kasten zoveel mogelijk te beschermen tegen vandalisme, zorgt de gemeente ervoor dat de buitenkasten van de AED’s worden beveiligd en gesloten. De kasten kunnen dan enkel door een bevoegd persoon worden ontgrendeld met een pincode.

Door Patrick Huisman

de Maas&Waaler, 20 februari 2019

Bron : www.demaasenwaler.nl

Recent Posts