B&W volgen AED instructie

 In (kranten)berichten en nieuwtjes

De gemeente West Maas en Waal heeft inmiddels een AED aangeschaft die in een kast aan de buitenzijde van het gemeentehuis geplaatst wordt. Mensen met een opleiding, die dus weten hoe ze met een defibrillator moeten werken, krijgen een sleutel of code waarmee ze het kastje kunnen openen. De defibrillator kan hierdoor 24 uur per dag gebruikt worden. mits er bedienaars beschikbaar zijn. Vandaar dat B&W zich nu op laten leiden.

Links AED-instructeur Jan Hoefnagel, rechts wethouder Bert van Swam. Op de borstkas van het “slachtoffer zijn de elektroden geplakt en aangesloten. De AED is zo “slim” dat hij weet dat ze goed zitten en de knop knippert ten teken dat de schok toegediend kan worden. Het gele kastje is de AED en wethouder van Swam drukt op de knop. Het slachtoffer is een oefenpop.

Hiervoor is contact opgenomen met de Stichting AED-Rivierenland. Deze stichting beheert AED’s, in elk dorp van de gemeente, en verzorgt ook opleidingen. B&W hebben medewerkers van de stichting verzocht om ze bekend te maken met het werken met een AED.
Overigens blijft een opleiding voorlopig nog even beperkt tot B&W. Er zijn geen plannen om raadsleden en medewerkers van de gemeente, anders dan de BHV-ers, de gelegenheid te geven een cursus te volgen. Maar wie weet, komt dit nog.
De stichting AED-Rivierenland verzorgt ook regelmatig opleidingen voor vrijwilligers en zorgt zo dat er steeds meer mensen zijn die te hulp kunnen schieten als er iemand getroffen wordt door een hartinfarct.

Waarom een AED

Met een AED kan je een hart dat door fibrilleren, te snel kloppen, geen bloed meer rondpompt weer teruggebracht worden naar normaal functioneren. Als het hart niet meer werkt krijgen de organen geen zuurstof meer en als dit langer dan zes minuten duurt gaat het orgaan afsterven. Zelfs als het na zes minuten nog lukt om het hart nog op gang te brengen, zullen organen doorgaans schade opgelopen hebben. Vooral de hersenen en het zenuwgestel zijn hier gevoelig voor. Schade kan bijvoorbeeld betekenen dat je gedeeltelijk verlamd raakt of geheugen verliest. Hoe meer AED’s er zijn en hoe meer mensen ze kunnen bedienen, des te groter is de kans dat snel genoeg ingegrepen wordt.

Zo werkt een defibrillator

Met een defibrillator wordt een elektrische schok door de hartstreek gestuurd. Het werkt zo’n beetje als het resetten van een computer die van streek is. Na de schok herinnert het hart zich weer dat het niet moet trillen, maar rustig, met krachtige slagen, het bloed rond moet pompen. Om de schok toe te dienen worden een paar koperen plaatjes, de elektroden, op de borst kast geplakt. De elektroden zijn met snoertjes met de defibrillator verbonden.
Behalve het opwekken van de elektrische schok heeft de AED ook een sprekende computer die stap voor stap zegt wat de bedienaar moet doen. Toch is een korte opleiding onmisbaar omdat het gebruik van het apparaat altijd plaatsvindt in gevallen dat het letterlijk om “leven of dood”.gaat. Vertrouwd zijn met het apparaat is nodig om te voorkomen dat je in moeilijke omstandig niet weet waar je aan moet denken.. Bovendien zul je bepaalde dingen gewoon nog zelf moeten doen. Als het apparaat zegt (met en computerstem): “Plak nu de elektroden op de ontblootte borstkast” zul je toch op zijn minst moeten weten wat de elektroden zijn en hoe je ze moet plakken. Zo zijn er meer zaken die je echt moet weten of die je een keer gedaan moet hebben.

Jan Hoefnagel: “Borstkas vijf centimeter indrukken, en weer loslaten.
Dit 100 keer per minuut.” Bij een hartinfarct moet je niet praten, maar alles opzij zetten en meteen in actie komen. Wethouder Van Swam blijkt een goede leerling die snel de instructies oppakt en uitvoert. Jan Hoefnagel is tevreden.

Defibrilleren spaart levens

De apparaten zijn er niet voor niets. Jan Hoefnagel hierover: “Als je alleen 112 belt en wacht tot de ambulance komt is de kans op overleven rond de 10-15%. Als je daarentegen een AED in de buurt hebt en je weet hoe je hem moet gebruiken stijgt de kans op overleven tot circa. 70%. Een geweldige verbetering.
Een AED helpt niet in alle gevallen. Het hart kan ook “gewoon” stil gaan staan en dan helpt een elektrische schok niet. Daarom moet een vrijwilliger ook kunstmatig kunnen beademen om de tijd te overbruggen tot er een ambulance komt, want de zes minuten blijven gelden. Ook hiermee is geoefend. De instructies werden verzorgd door medewerkers van de Stichting AED-Rivierenland. De stichting verzorgt ook in de dorpen cursussen voor vrijwilligers. Omdat zoveel mogelijk mensen een AED moeten kunnen bedienen, komt men graag in contact met mensen die bereid zijn om vrijwilliger te worden.
Meer:

 

MaasWaalWeb, 26 januari 2011

Bron : www.maaswaalweb.nl

Recent Posts